22 de juny 2005

Manifestació de 18 de juny Contra una Paraula

+ FOTOGRAFIES

El Foro de la Familia no representa a moltes famílies
Comunicat de Unión de Asociaciones Familiares

Visitants mallorquins
Alguns mallorquins que assistiren a la manifestació gràcies als avions noliejats per José I.P. Argüelles, president de Asociación Familiar Baleares i col·laborador de El Mundo/Día de Baleares, són:
  • Agustí Buades Rul·lan (Partit Popular), ex-president de Asociación Familiar de Baleares i gerent del Institut Socioeducatiu S'Estel de la Conselleria de Presidència del Govern de les Illes Balears
  • Juan José Ferrando (Partit Popular), gerent d’urbanisme de l’ajuntament de Palma
  • Joan Fageda Aubert (Partit Popular), ex-batle de Palma que durant el seu mandat no va voler rebre a les associacions de gais i lesbianes
  • Roman Piña Homs, col·laborador de El Mundo/Día de Baleares